Google+

Оцінка цінних паперів

ОЦІНКА ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Тип об'єкту

Вартість, грн.

Строки виконання

Акції

від 2000

від 2 днів

Облігації

від 1500

2 дні

Векселі

від 1500

2 дні

Ф'ючерсні контракти

від 2500

2 дні

* Зазначені тарифи є орієнтовними, вартість робіт визначається в індивідуальному порядку на договірних підставах

 

Цінний папір, незалежно від того вексель це, акція або сертифікат, являє собою документ, що засвідчує право його власника на володіння і розпорядження певною часткою майна.

Практично всі існуючі різновиди (боргові, пайові та інш.) цих фінансових активів можуть бути використані в якості внеску до статутного капіталу, тому оцінка цінних паперів є неодмінним атрибутом при проведенні цілого ряду операцій. Щоб отримати реальні знання про вартість бізнесу, що вас цікавить, слід провести попередню оцінку належних йому цінних паперів.

 

Для чого роблять оцінку цінних паперів

  • Вас цікавить купівля / продаж акцій, векселів, облігацій тощо;
  • Ви бажаєте отримати незалежне і усебічне судження про вартість того чи іншого підприємства;
  • Вам необхідно знати реальну вартість Вашого майна або тільки наявних активів;
  • Вам потрібна достовірна інформація про стан активів Ваших контрагентів для ведення впевнених переговорів.

     

    У всіх цих та цілому ряді інших випадків оцінка фінансових активів у вигляді акцій, облігацій, векселів тощо є обов'язковою умовою для прийняття грамотного рішення.