Google+

Оцінка обладнання

КОМП'ЮТЕРИ, ПОБУТОВА ТА ОФІСНА ТЕХНІКА

Кількість, од.

Вартість, грн.

Строки виконання

до 5

150 за од.

1 день

5-50

100 за од.

1-2 дні

50-100

70 за од.

від 2 днів

більш 100

50 за од.

від 2 днів

* Зазначені тарифи є орієнтовними, вартість робіт визначається в індивідуальному порядку на договірних підставах

 

Під визначенням вартості технічного оснащення розуміється процедура оцінки різних об'єктів і груп об'єктів рухомого майна. До апаратури відносяться верстати, апаратні пристрої, спеціалізовані меблі та інші предмети. Невпинне зростання технічного прогресу веде до швидкого знецінення приладів і приладдя і необхідності проведення регулярної їх оцінки. Крім того, змінюється кон'юнктура ринку, впроваджуються нові інноваційні методики, які потребують оновлення засобів виробництва і, як наслідок, ведуть до зміни підсумкової вартості бази технічного комплексу рухомого майна підприємства.

Компанія "Актив-Експерт" пропонує проведення оцінки технічного обладнання господарського комплексу різної спрямованості. Оцінюються:

 • силова апаратура (робочі верстати, інструментарій тощо);
 • інформаційна апаратура (комунікаційне обладнання, обчислювальна техніка, вимірювальні прилади, оргтехніка, засоби зберігання та обробки інформації тощо).

   

   

  Для чого проводиться оцінка?

  Оцінка вартості обладнання проводиться у відповідності з власним технічним станом і станом ринку на момент оцінки і може бути використана:

  • для внесення технічного оснащення підприємства в статутний капітал;
  • для здійснення угод купівлі / продажу;
  • для визначення орендної плати;
  • з метою з'ясування страхової вартості;
  • для обчислення втрат при ліквідації застарілої апаратури;
  • для визначення інвестиційного потенціалу і пр.