Google+

Оцінка компанії

Цілісні майнові комплекси, БІЗНЕС

Найменування об'єкта

Вартість, грн.

Строки виконання

 

АЗС, готелі, ресторани

 

від 3000

від 2 днів

 

Банки

 

від 4000

від 2 днів

 

Інший бізнес

 

від 5000

від 2 днів

* Зазначені тарифи є орієнтовними, вартість робіт визначається в індивідуальному порядку на договірних підставах

 

Оцінка об'єкта господарської діяльності дозволяє отримати точне визначення ефективності його роботи, виявити потенціал майбутнього розвитку і загальну цінність усіх належних йому активів і пасивів. При цьому буде проведено глибокий внутрішній аналіз всіх аспектів його функціонування (фінансового, організаційного, технологічного) з виявленням найбільш перспективних напрямів для подальшого зростання. Аналізу піддається весь майновий комплекс компанії, а також її матеріальні та нематеріальні активи, наявні борги, частка власного капіталу і т.п. Така докладна оцінка компаній дозволяє дізнатися реальну вартість об'єктів як господарсько-майнових комплексів, здатних приносити певний прибуток.

 

Різнобічний підхід в оцінці вартості компанії

 

"Актив-Експерт" при проведенні оцінки використовує комплексний метод, що припускає всебічне вивчення діяльності об'єкта дослідження: визначається вартість технічної бази, вартість фінансових і нематеріальних активів тощо. Велике значення має мета, з якою проводиться оцінка вартості компанії. Крім того, залежно від подальших планів з продажу, злиття, розширення, реорганізації тощо можуть бути використані різні підходи у визначенні вартості компанії (майновий, дохідний, порівняльний).