Google+

Оцінка майна підприємства

 

ОЦІНКА МАЙНА ПІДПРИЄМСТВА

Кількість основних коштів і нематеріальних активів

Вартість, грн.

Строки виконання

 

До 100

 

від 3000

від 2 днів

 

100-500

 

від 5000

від 5 днів

 

500-1000

 

від 10000

від 10 днів

 

1000-5000

 

від 20000

від 15 днів

 

Більш 5000

 

від 40000

від 25 днів

 

* Зазначені тарифи є орієнтовними, вартість робіт визначається в індивідуальному порядку на договірних підставах

 

Щоб впевнено орієнтуватися в поточній економічній ситуації, необхідно чітко уявляти собі реальну і ринкову вартість підприємства, що вас цікавить. Нерідко в задокументованих балансах відбивається власність, яка має іншу (більш низьку або завищену) вартість, або матеріальні засоби, за фактом відсутні, в тому числі знецінюються папери, зазначені в документах за номінальною вартістю, закладена власність або ж заборгованості, що не піддаються стягненню. У загальній сумі подібні "розбіжності" можуть помітно перекручувати реальну вартість майна підприємства.

 

Для чого необхідна оцінка вартості власності?

Оцінка майна підприємства дозволяє отримати уявлення про реальний стан справ, що особливо необхідно у разі:

 • проведення угод купівлі-продажу (акцій підприємства або безпосередньо самого підприємства);
 • реструктуризації підприємства;
 • оптимізації бази оподаткування;
 • підвищення інвестиційної привабливості;
 • планового виправлення звітності.

   

   

    Наше агентство проведе незалежну оцінку майна та майнових прав конкретного підприємства для всіх зацікавлених осіб (орендодавців, кредиторів, покупця і продавця) у повній відповідності з нормативами П(С)БО та МСФЗ.