Google+

Аналіз фінансової звітності

 

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Види послуг

Вартість, грн.

Терміни виконання

 

Експрес-аналіз фінансового стану

 

 

від 2000

 

від 2 днів

 

Комплексний аналіз фінансово-економічного становища

 

 

від 4000

 

від 4 днів

 

Аналіз ймовірності банкрутства

 

 

від 5000

 

від 5 днів

 

* Зазначені тарифи є орієнтовними, вартість робіт визначається в індивідуальному порядку на договірних підставах

 

Фінансовий аналіз – складова частина фінансового аудиту та менеджменту. Аналіз фінансової звітності та отримані на його основі результати застосовують для виявлення помилок в управлінні комерційною діяльністю, для вибору напрямків вкладень капіталу, для оцінки роботи керівництва фірми і для складання прогнозу розвитку, як окремих показників, так і фінансової діяльності організації в цілому.

 

Оцінка фінансового стану потрібна для отримання інформації про прибуток і збитки організації, про зміни в структурі активів і пасивів, про вироблених розрахунках з дебіторами і кредиторами і фінансове становище фірми на даний момент. Проведення фінансового аналізу необхідно для визначення рівня платоспроможності організації і для виявлення перспектив її подальшого розвитку.

 

Основні функції аналізу фінансової звітності

 

Найбільш важливими функціями фінансового аналізу вважаються:

 

А) Об'єктивний аналіз фінансової стійкості, ефективності та ділової активності організації;

Б) Визначення факторів, що лежать в основі досягнутого стану;

В) Розробка та обгрунтування рекомендованих управлінських рішень у сфері фінансів;

Г) Виявлення та залучення резервів, здатних поліпшити фінансовий стан і підвищити ефективність діяльності фірми.

 

У процесі аналізу фінансового стану оцінюється:

 

  • Платоспроможність;
  • Фінансова стійкість;
  • Ліквідність;
  • Ділова і інвестиційна активність;
  • Ефективність роботи;
  • Інвестиційна привабливість організації.

Аналіз фінансового стану проводиться на підставі даних бухгалтерського балансу, звітів про рух капіталу, про прибутки і збитки, про рух грошових коштів, даних первинного та бухгалтерського обліку, додатки до бухгалтерського балансу.

 

Наша компанія виконує:

 

1) Експрес-аналіз фінансового стану організації. Проводиться на основі аналізу невеликої кількості найважливіших показників, порівняння їх реальних значень з нормативами, відстеження динаміки показників.

2) Комплексний аналіз економічного стану. Включає в себе розширений аналіз фінансової документації, розрахунок всіх фінансових коефіцієнтів, що дозволяють повною мірою оцінити фінансовий стан організації та перспективи її розвитку.

3) Аналіз фінансово-економічної стійкості (оцінка ймовірності банкрутства організації).